Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Modernizacja obiektu: sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyjnej 11-05-2020
9:00
0 0
2. Modernizacja instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z pracami towarzyszącymi. 29-03-2019
9:00
0 0
3. Modernizacja obiektu-instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej. 26-09-2018
9:00
0 0
4. Modernizacja obiektu-instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach 05-04-2018
9:00
0 0
5. Modernizacja obiektu-instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej 21-03-2017
9:00
1 0
6. Remont instalacji elektrycznych i wykonanie prac towarzyszących w budynku szkoły przy ulicy Bojkowskiej 18A 10-04-2014
9:00
1 0
7. Przetarg na przeprowadzenie zawodowego kursu kwalifikacyjnego w projekcie o nazwie Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca, zwanego dalej projektem, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych w Gliwicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 11-12-2013
12:00
0 1
8. Modernizacja obiektów - wymiana instalacji elektrycznej i słaboprądowej w budynku szkoły przy ulicy Bojkowskiej 16 ,w Gliwicach 18-10-2013
9:00
1 0
9. Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca, zwanego dalej projektem, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych w Gliwicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 04-10-2013
12:00
1 1
10. Przetarg na przeprowadzenie zawodowych kursów kwalifikacyjnych w projekcie o tytule Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca, zwanego dalej projektem, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych w Gliwicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 10-09-2013
12:00
0 0